IB DP ÜNİVERSİTELERİN BURS OLANAKLARI

IB DP (DİPLOMA PROGRAMI MEZUNLARINA) 

ÜNİVERSİTELERİN BURS OLANAKLARI

2013-2014 YILI GÜNCEL

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olup üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Bakalorya derecesine göre; 40 ve üstü olanlara Tam Burs, 35 – 40 arası olanlara %75, 30 – 35 arası olanlara %60, 24 – 30 arası olanlara %25, 23 ve altında olanlara oranında eğitim – öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir.

Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik Burslar

Üniversitemiz lisans programlarından mezun olan ve Üniversitemiz lisansüstü programlarında eğitim-öğretime devam eden öğrencilere eğitim-öğretim ücretinin %25'i burs olarak verilir.

Beykent Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burslar

Beykent Eğitim Kurumlarından mezun olarak üniversitemizde eğitim – öğretim gören öğrencilerden üniversite öncesi Beykent Eğitim Kurumlarında 3 tam yıl okuyanlara ; 6 tam yıl okuyanlara %20 ve 8 tam yıl okuyanlara %25 oranında eğitim – öğretim ücretlerinden indirilmek üzere burs verilir. (Bu burstan lisans öğrencileri faydalanabilir.)

Beykent Eğitim Kurumları’nda tam burslu olarak okumuş olanlar bu burslardan yararlanamaz.

 

 

 

 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

 

IB Diploma Notu:

45 olan öğrencilere 100% BURS, 40‐44  arası olan öğrencilere 75% BURS, 33‐39 arası olan öğrencilere 40% verilir. BURS %50 burslu ve ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası

Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre verilir.

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) Mezunları

Madde 8. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Başkent Üniversitesine yerleştirilen adaylardan IB Notu 40-45 arasında olanlara öğretim ücretinin %25’i oranında burs verilir.

Madde 9. IB teşvik bursu alıp İngilizce Hazırlık Programında başarısız olanların, bulunduğu öğretim programında genel not ortalaması 2,00’in altına düşenlerin, Tıp Fakültesinin ilk 3 sınıfında (döneminde) ve Diş Hekimliği Fakültesinin ilk 4 sınıfında kayıtlı olduğu sınıfta tekrara kalan, daha sonraki sınıflarda stajlarda tekrara kalan öğrencilerin bursu kesilir. Öğrenci başarılı olsa dahi tekrar burs alamaz.

 

 

 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

 

m) Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

 

 

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

Uluslararası Bakalorya (IB) Bursları
Lisede uluslararası bakalorya (IB, Abitur, Matura, Fransızca IB, Fransız Lisesi Diploması, Maturita) programından mezun olduysan, BİLGİ’deki öğrenimin boyunca yüzde 20 oranında karşılıksız burs alırsın.

 

 

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

Ortaöğretim IB Programları Başarısına Göre Belirlenen Katkı Payı İndirimi:
Ortaöğretimlerin IB programlarından mezun olan öğrencilerin diploma derecelerine göre katkı paylarından aşağıdaki oranlarda indirim sağlanır:

a) IB Diploma notu 40 ve üzerinde olan öğrencilere % 100
b) IB Diploma notu 35-39,99 arasında olan öğrencilere % 75
c) IB Diploma notu 30-34,99 arasında olan öğrencilere % 60
d) IB Diploma notu 24-29,99 arasında olan öğrencilere % 25
e) IB Sertifika derecesi 23.99 ve altında olan öğrencilere % 10

 

 

 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı;  38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz.

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

 

Uluslararası Bakalorya (IB) Destek Bursu

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 34 veya üstü olan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir.

 

OKAN ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

Madde 4-) Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup, Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen adaylara, IB diploma notu 33-39 olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 ve üstü olanlara öğrenim ücretinden %  100 oranında indirim sağlanır.  Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

 

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

 

İlk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla (1)’den (7)’ye kadar maddeler ile belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50'ye%50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75'e%75 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri Tam BursaTam Burslu kontenjandan yerleştirilenlere öğrenim ücretinden tam muafiyete ek olarak yurt bursu sağlanır:
 
(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak;
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak;
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak;
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak;
(7) Lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarışmalarında dereceye girmiş olmak.

 

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması toplam not ortalaması 32 ve üzeri olan ve burssuz kontenjanlara yerleştirilen adaylar IB Destek bursu kapsamında ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 indirim elde ederler.

 

TED ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

 Uluslararası Bakalorya Bursu1:

Uluslararası Bakalorya ( International Baccalaureate - IB ) diploma notu 32-37; veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına %50 burslu yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Programı ve lisans öğretimi süresince burs oranı % 75’e çıkarılır.

Uluslararası Bakalorya ( International Baccalaureate - IB ) diploma notu 38 ve yukarı; veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına % 50 burslu yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Programı ve lisans öğretimi süresince burs oranı % 100’e çıkarılır.

 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

 

Burs Yararlanma Koşulu Kapsamı

Yüksek Başarı Bursu

LYS sonucunda MDB, YB veya SSB programlarına

Yarım Burs kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden

aşağıdaki koşullardan birisini sağlamak:

Yerleştirildiği puan türündeki sıralamasında ilk 4000'de

olmak

IB (***) Diploma notu >= 32

ABITUR (****) Diploma notu <= 2

MATURA (*****) Diploma notu <= 2

MATUR_TA (******)Diploma notu >= 80

Yıllık Ögrenim ücretinin 3/4'ünden muafiyet sağlanır.