ÖĞRENME STİLLERİ ÖZELLİKLERİ

                                   ÖĞRENME STİLLLERİ

İnsanoğlu ilgi duyduğu alanlardaki konuları çok daha çabuk kavrar ve öğrenir.                                                                                                                

Bu nedenle, ilgi alanlarında araştırma yapmak, yeni bir şeyler öğrenmek, kişinin öğrenme becerilerini geliştirir.  Bu yolla geliştirilen öğrenme becerileri kullanılarak, ilgi alanına girmeyen ama zorunlu olarak öğrenilmesi gereken konular da daha etkin biçimde öğrenilebilir.   

Öğrenme stili;  Doğuştan var olan karakteristik özelliklerimizdir. Yaşamımızın her anında, her boyutunda davranışlarımızı etkiler.                               Yürürken, oynarken, konuşurken, yazarken, otururken, yatarken yaşamın her anında ve her boyutunda bireyin davranışlarını etkiler.                                                                                                                     

 

Kan grubunuzu biliyor musunuz?  Eğer bilmiyorsanız öğrenmeniz gerektiğini biliyorsunuz.         

Kan grubunuzun, sizin için yaşamsal önemi var.  Kan grubunuz kadar önemli olan öğrenme stilinizi bilmeniz de yaşamınızı oldukça kolaylaştıracaktır.  Çünkü öğrenme stilinizi bilmek, size anlamsız gelen pek çok davranışınıza anlam katacaktır.  Öğrenme stiliniz sizin kan grubunuz gibi doğuştan var olan ve sizin yaşamınıza çok derin etkileri olan özelliğinizdir.   

 

Öğrenme stiliniz yaşam boyu değişmez ama yaşamınızı değiştirir. Öğrenme stilleri, algılama ve yorumlama olarak iki boyutta ele alınır. Algılama, görsel, sözel (işitsel) veya dokunsal olabilir. Yorumlama ise bütünsel veya ardışık olabilir.

 

GÖRSEL/BÜTÜNSEL STİL: Anlamak ve öğrenmek için görmeleri ve detaylara girmeden önce geneli anlamaları gerekir. Yorumlarken, algıladıklarını bütün olarak yorumlama eğilimindedirler.  

İŞİTSEL/ARDIŞIK STİL: Anlamak ve öğrenmek için okumaları veya duymaları gerekir. Bütünü kavramak için önce detayları sırayla yorumlamaları gerekir. 

 

DOKUNSAL STİL (GÖRSEL/ARDIŞIK): Anlamak ve öğrenmek için görmeleri, dokunmaları ve detayları kavramak için sırayla yorumlamaları gerekir.

              

Görerek Öğrenen Öğrenciler (Görsel)                                          

Ders çalışırken

Görsel öğrencilerin çalışabilecekleri derli toplu ve karışık ve kalabalık olmayan bir yere gereksinimleri vardır. Ders notları tutmaları yararlıdır. Ders kitabında ya da yazılı metinlerdeki resimlerden çalışmak bu öğrencilere çok uygundur. Bu öğrenciler genellikle yazılı sınavlarda başarılıdır.

 

GÜÇLÜ YANLARI                                                                                               
   Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. İyi gözlemcidirler.
   Birebir etkileşimi ve göz temasını önemserler.
   Farklı renkleri kullanmaktan hoşlanırlar; bu şekilde daha kolay 

   düşünür ve öğrenirler.
   Resimlerle veya sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar.
   Çevrelerindeki detayları gözlemlerler.
   Okumaya düşkündürler.
   Yüzleri iyi hatırlarlar.
   Liste yapmayı severler.
   Kolay organize olurlar.
   Çantaları, masaları, dolapları vb. düzenlidir.
   Uzun hedefli planlar yapabilirler. 

 

Duyarak Öğrenen Öğrenciler  (İşitsel)                                                     

Ders çalışırken

Bu öğrenciler ders çalışmak için sessiz bir yere ihtiyaç duyarlar. Yüksek sesle okumakla ya da teybe kaydedilmiş materyali dinlemekle öğrenmelerine katkıda bulunurlar. Başka bir arkadaşla çalışmak da bu kişiler için iyi olabilir.                                                                                                               

 

   GÜÇLÜ YANLAR
Duyduklarını hatırlarlar.
Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içerisinde kaybolmazlar.
İyi bir konuşmacı olabilirler. 
Müzik hatırlamalarını kolaylaştırır.
Pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyen ses, ritim, melodi onların pek çok şeyi hatırlamalarını sağlar.           
Ses taklitlerine yatkındırlar.
Konuşulmuş/tartışılmış olan konuları hatırlarlar.
Bilinmeyen kelimeleri anlamından çıkarırlar.
Yüksek sesle okumaktan hoşlanırlar.
Anlatım becerileri yazı yazma becerilerinden iyidir. 

 

 

Dokunsal Öğrenciler    (Kinestetik)                           

Ders çalışırken;

Sık sık ara vermeye gereksinim duyabilirler. Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğrenirken onları yazmalıdırlar. Öğrenirken ellerini kullanabileceği her fırsat öğrenciye yardımcı olacaktır. Ders çalışırken hareket edebilirler.                                           

 

GÜÇLÜ YANLAR
   Yapılanı hatırlarlar.
   Oyunlara bayılırlar. Ya eğlendirmelidirler ya da eğlenmelidirler.
   Aktif katılımı severler.
   Birkaç konuda birden aynı anda çalışabilirler.
   Dramatizasyondan hoşlanırlar.
   Hareket içeren hikâye kitapları okumayı severler.